Campanya d'Activitats de Vacances d'Estiu 2020

Formació Virtual 2020

Vídeo Benvinguda

Píndola Informativa Àrea Drets Socials. CVE 2020 30/03/2020

Vídeo Formatiu Nou Accés a Plataforma

Vídeo Formatiu Aplicatiu Preinscripcions

Vídeo Formatiu Formulari Ciutadà d'Ajut económic, i Aplicatiu per a les Entitats

Maqueta Full de Sol·licitud d'Ajut económic

Aquesta maqueta serà substituïda per un enllaç públic pel ciutadà (ajutsbcncve2020.cat), i un aplicatiu per a les entitats (ajutsbcncve2020.cat/entitats) el proper 25 d'abril

Vídeo Formatiu Aplicatiu AvaluacióPer qualsevol incidència tècnica: info@campanyavacancesbcn.cat